Podpořte nás

 

paypal-platba

_

Podporujeme

Diskriminace

 banner-justyna-140x60px
proud-175x55

Setkání bylo naplánováno na sobotu 18. 1. 2003 od 10.30 hodin v klubovně na Kounicově ulici 3 (Brno).

Omlouváme se všem těm, jimž bylo těsně před akcí oznámeno, že se setkání ruší. K tomuto kroku došlo z důvodu ochrany účastníků, protože se objevily známky toho, že by mohl být průběh akce narušen.

Takovými známkami byly především informace o tom, že se o akci zajímají lidé s pochybnými úmysly a nechutný výtvor sprejera, který se objevil na dveřích Studu v noci z pátku na sobotu 18. 1. Udělali jsme potřebné kroky k tomu, abychom rizika zmenšili na minimum a uděláme také všechno pro to, abychom jim předcházeli do budoucnosti.

Protože se ke všem zájemcům o účast nedostala informace o zrušení akce, připravili jsme pro ně náhradní program, který vypadal takto:

  • od 10.30 do 11.00 - seznámení účastníků a představení Studu

  • od 11.00 do 12.00 - hra "Ani nápad!"

  • od 12.15 do 13.30 - prohlídka výstav "Pole jevů - samota věcí" a "Gesto a výraz" v Moravské galerii, procházka přes Petrov k jídlu

  • od 13.30 do 14.30 - společný oběd

  • od 15.00 do 16.45 - diskuse na téma "coming out"

  • od 17.00 - ukončení a odjezd účastníků

Tento náhradní program proběhl v klidu a pohodě, v příjemné atmosféře, vzájemné důvěře a blízkosti. Budou-li všichni účastníci souhlasit, uveřejníme někdy i fotky ze setkání.


"Ani nápad!"

Pro tuto hru byly zapotřebí tužky a kartičky. Hra měla nabídnout možnost klást otázky, které by účastníci jinak otevřeně nekladli. Mladé hráče to mohlo přivést dále k rozhovoru.

Požádali jsme je, aby si vzali dvě kartičky a na každou napsali otázku k tématu "láska a sexualita". Kartičky s otázkami jsme pak sebrali. Potom si účastníci po řadě vytahovali kartičky a snažili se otázku zodpovědět. Jestliže nechtěl někdo na otázku odpovědět, měl možnost kartičku vyměnit za jinou. Odpověď bylo možné ve skupině krátce prohovořit.

Položené a zodpovězené otázky:

1. Jak poznám, že jsem se zamiloval?
2. Co si myslíš o registrovaném partnerství? Jaké jsou výhody a nevýhody?
3. Jakou zodpovědnost má jeden partner vůči druhému partnerovi?
4. Myslíš, že partnerský vztah dvou kluků by mohl mít předpoklady, aby byl spíš horší, lepší anebo stejný jako vztah holky s klukem?
5. Jakou roli ve vztahu a v sexualitě hraje věk, resp. věkový rozdíl na bázi "litery zákona" a na bázi "lidské"?
6. Kdy jsi poprvé (A jak?) promluvil s někým (Kým?) o čemkoli souvisejícím s tím, že jsi na kluky?
7. Jak dlouho je podle tebe dobré mít platonický vztah?
8. Co je registrované partnerství?
9. Jaké si myslíš, že jsou výhody a nevýhody partnerského soužití gayů (lesbiček)?
10. Jak najdu někoho pro vztah?


Poděkování

...patří všem, kteří podpořili realizaci akce, především některým aktivním členům Studu, z nichž mnozí kvůli přípravě akce a souvisejícím problémům probděli nejednu noc. Zvláštní poděkování pak patří Petrovi, který myšlenku takovéto akce prosadil. Další poděkování patří Davidovi, který také pro akci udělal všechno, co bylo v jeho silách. Díky.