Květnové setkání náctiletých proběhlo v sobotu 24. 5. 2003 od 11.00 v klubovně na Kounicově 3 v Brně. Zatímco minule jsme si povídali hlavně o nás samotných, o tom, jak prožíváme svoji jinakost, co je to vlastně homosexualita a coming out, tentokrát jsme se rozkoukli trošku kolem nás, do vztahů a přátelství.

Na setkání přijeli všichni účastníci setkání předchozího (což nás moc těší, protože to snad znamená, že se jim to předchozí líbilo) a ještě dva nováčci. Svítilo sluníčko a v klubovně bylo hned od začátku docela veselo a uvolněně, protože jsme se už tak trošku znali od minula.

Měli jsme naplánovaný takovýto program:

  • od 11.00 do 11.30 - seznámení účastníků hrou a neformální představení
  • od 11.30 do 12.30 - hra "Slep si svého ideálního partnera"
  • od 12.45 do 13.45 - společný oběd v restauraci u Emila (rozumné ceny, cca 60 Kč)
  • od 14.00 do 15.00 - návštěva některé z brněnských zajímavostí
  • od 15.15 do 16.15 - diskuse na téma "Kamarádství a vztahy"
  • od 16.30 - rozloučení

V první hře "Slep si svého partnera" jsme se všichni s vervou pustili do prohlížení časopisů a vystřihování všechno možného i nemožného a zabrali jsme se do toho tak důkladně, že jsme málem zapomněli jít na oběd. Slepení partneři byli hodně pestří a různobarevní a když jsme o obrázcích potom společně mluvili, bylo moc zajímavé slyšet, co kdo ve vztahu hledá, co je pro koho důležité. Zazněli takové vlastnosti a kvality jako je věrnost, tolerance, zájem o sport, vytrvalost. Někdo hledá cestovatele - dobrodružníka, jiný hravého delfína, někdo silné ruce, jiný pestrost zájmů nebo moudrost. Někteří slepení partneři by, myslím si, obstáli v muzeu moderního umění.

Poháněni hopsající kuličkou, kterou jsme si navzájem přehazovali, jsme dorazili na oběd k Emilovi, kde byla ten den číšnicí Lucie Bílá (teda skoro), a k všeobecnému veselí docela přispělo, že Martin hned po prvních pěti minutách rozlil po celém stole svou čerstvě přinesenou kofolu, následován vzápětí paní u vedlejšího stolu, která na sebe vylila zbytek svého piva. Pak už šlo všechno hladce, jídlo bylo zase moc dobré, ale trošku nás zpomalilo, že jsme se nakonec po vzájemné dohodě rozhodli vynechat botanickou zahradu i výstavu spodního prádla (stejně bylo jen dámské) a prošli jsme se místo toho přes Petrov na zmrzlinu.

Po obědě jsme v klubovně pomocí kartiček mluvili o tom, co všechno k lásce a vztahu patří a nepatří. Když jsme potom kartičky seřazovali podle důležitosti, bylo docela překvapivé, že jsme se v hodně případech docela shodli a mezi ty nejdůležitější rozhodně patřily "vzájemně si věřit, moci se na sebe spolehnout, být tu jeden pro druhého". Zároveň bylo ale taky určitě užitečné slyšet, že některé věci vnímáme rozdílně a svou jinakost si pro sebe v diskusi vysvětlovat.

Já osobně mám ze setkání docela velkou radost a těší mě, že takové kluky může brněnský Stud čas od času sdružit. Protože další setkání by připadalo na červenec a to už jsou prázdniny a do září je ještě hrozně hrozně daleko, vypadá to, že příští setkání bude už za měsíc v sobotu 21.6. Těšíme se na Vás.

Za organizátory Katka