Vážení a milí rodičové,
to že jste zavítali až na tuto stránku svědčí o tom, že vaše dítě chce navštívit některou z akcí GaTe a vy nemáte dostatek infomací o tom, co vlastně GaTe je, kdo ho tvoří a co děláme. Těší nás, že jste vaše dítě nezavrhli pro jeho homosexuální orientaci, ale že chcete dostat plnohodnotné informace, které vám pohou se adekvátně rozhodnout. Naše internetové stránky samy o sobě nabízejí cenné informace o historii naší neformální skupiny a po přečtení několika reportů, článků a pravidel vám bude hned zřejmé, o co že se to vlastně snažíme.

To nejpodstatnější pro nás jsou naše pravidla. Tato pravidla stanovují, kdo se může našich akcí zúčastnit a za jakých podmínek. Hlavním z těchto pravidel je to, že na akcích pořádaných GaTe nekonzumujeme alkohol a tyto akce jsou také nekuřácké.

Snažíme se smysluplně využít čas mladých lidí aktivní činností. Nechceme, aby mladí lidé trávili čas konzumní zábavou, ale naše akce koncipujeme tak, aby působily na mladé lidi pozitivně. Prosazujeme sportovní aktivity, neformální vzdělávání, zážitkovou pedagogiku, svobodu vyjadřování, týmovou spolupráci, atd.

Jedním z našich prvotních cílů bylo a stále je zpříjemnit mladým gayům období jejich coming outu, které není jednoduché nejen pro ně, ale tako pro vás, proto se snažime působit preventivně - vydali jsme brožuru Láska je láska, která informuje nejen mladou generaci, ale také generaci rodičů o problematice coming outu.

Děláme osvětu - pořádáme besedy na středních školách, ve kterých se snažíme na pozitivních příkladech ukázat středoškolákům, že být gayem není nic špatného, a že gayové jsou úplně normální lidé. Díky tomu bouráme negativní předsudky, které jsou stále v naší společnosti.

Spolupracujeme s odborníky, kteří nám pomáhají s našimi projekty - jsou to psychologové, sociologové, sexuologové či pedagogové. Ale nejen oni přispívají ke kvalitním výsledkům naší práce. Naše projekty byly vícekrát vybrány jako smysluplné a byly podpořeny z různých zdrojů.

Je toho docela dost co děláme. To nejpodstatnější se nám snad podařilo shrnout, a proto vězte, že pokud vašemu dítěti povolíte se některé z našich akcí zúčastnit, budeme se maximálně snažit o to, abychom splnili všechno to, co jsme na této stránce uvedli.